INSPRAAKAVOND: PREVENTIEF WERKEN AAN GEZONDHEID
zaterdag 15 juli 2017

Inwoners ondersteunen en stimuleren bij het maken van gezonde keuzes en gezond gedrag. Dat is de belangrijkste opgave voor de gemeente volgens de nieuwe beleidsnota ‘Positieve en integrale gezondheid in Brummen’. Bij het opstellen van deze nota en de beleidsthema’s zijn sportverenigingen, zorgaanbieders en inwoners geraadpleegd. Tot en met 8 september 2017 kan iedereen reageren. Maandag 4 september vindt in het Tjark Riks Centrum in Eerbeek een inspraakavond plaats over het nieuwe gezondheidsbeleid. U bent welkom vanaf 19.30 uur.

We willen allemaal zo lang mogelijk in goede gezondheid leven. 79% van de inwoners van Brummen voelt zich gezond (volwassen en ouderenmonitor 2016 GGD NOG). Met preventief gezondheidsbeleid wil de gemeente Brummen de gezondheidsbeleving van de inwoners versterken. Daarbij wil de gemeente aansluiten bij wat mensen zelf kunnen doen om zich langer gezond te voelen en mee te kunnen doen.

Positieve gezondheid is het uitgangspunt voor het nieuwe gezondheidsbeleid. Hierbij staat niet alleen het genezen van ziekte centraal, maar juist wat mensen nodig hebben om zich te kunnen redden in het leven – met al zijn sociale, fysieke en emotionele uitdagingen. We kiezen dan ook voor samenhangend beleid, waarbij we samenwerken met partners als sportverenigingen en zorgaanbieders, ook op het gebied van welzijn. En voor verschillende thema’s die met elkaar samenhangen: lichamelijk gezond & vitaal, mentaal gezond & vitaal en gezonde omgeving. Door partijen en thema’s beter met elkaar te verbinden, willen we gezond gedrag ondersteunen en stimuleren.

Maandag 4 september vindt er een inspraakavond plaats over het nieuwe gezondheidsbeleid in het Tjark Riks Centrum in Eerbeek, aanvang 19.30 uur. Tot en met 8 september 2017 kan iedereen ook schriftelijk reageren. Dit kan naar het college van B&W, postbus 5, 6970 AA Brummen. Of per e-mail naar Mirjam Dolfing via m.dolfing@brummen.nl. Vermeld hierbij: ‘inspraakreactie nota Positieve en Integrale gezondheid in Brummen’. Ook de Maatschappelijke Adviesraad (MAR) is gevraagd voor 8 september 2017 een reactie te geven. U vindt de nota op www.brummen.nl onder Bestuur - Meepraten. Alle reacties worden meegenomen in de definitieve nota. Na vaststelling door de gemeenteraad werken we deze verder uit in uitvoeringsplannen.

Directe link naar dit item : https://rtvveluwezoom.nl?xgid=42094


Copyright 2000-2017 RTV Veluwezoom.
Alle rechten voorbehouden.